B-KROWA MEGA 250 – Pasza dla krów mlecznych do bilansowania dawki pokarmowej z przeważającym udziałem kiszonki z kukurydzy.